Şema Terapi Eğitimi

Şema Terapi Eğitiminde kişilerin çocukluk çağında ve ergenlik döneminde yaşadığı olumsuz yaşam tecrübelerinin belirlenmesi ve sorunlarla baş etme stratejilerinin geliştirilmesine yönelik tedavi ve uygulama tekniklerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği:

 • 1. MODÜL
  • Şema Terapi Nedir?
  • Bilişsel Terapi’den Şema Terapi’ye değişim
  • Standart Bilişsel Terapi modelinden farkı
  • Şemaların Kazanılması
  • Şemaların Özellikleri
  • 5 Şema Alanı ve 18 Şema
  • Başa Çıkma şema terapide Nasıl tanımlanır?
  • Başa Çıkma Stratejileri:Teslim,Kaçınma ve Aşırı Telafi
  • Şema Modları
  • Çocuk Modları
  • Uyum Bozucu Ebeveyn Modları
  • Uyum Bozucu Baş Etme Modları
  • Sağlıklı Erişkin Modu
 • 2. MODÜL
  • Şema Terapi Teknikleri;
  • Bilişsel Teknikler
  • Şema günlükleri
  • Kar-zarar analizi
  • Başa çıkma kartları
  • Kanıt-karşı kanıt analizi
  • Yaşantısal Teknikler 1( Görselleme Çalışması)
  • Görselleme&Görsellemenin Yeniden Senaryolandırılması
  • Şemaları Erken Çocukluk Yaşantısıyla Bağdaştırmak
  • Şemalar ve modlarla boş sandalye tekniği
  • Vaka analizi
  • Soru-cevap
 • 3. MODÜL
  • Şema Terapi’de Klinik Uygulamalar ve Süpervizyon
  • Narsisistik Kişilik Bozukluğunda Şema Terapi Uygulamaları
  • Borderline Kişilik Bozukluğunda Şema Terapi Uygulamaları

Eğitim Süreci:

 • Eğitim 07 EYLÜL 2020 tarihinden başlayarak, 10 hafta üstüste, pazartesi günleri saat 18:00 ile 23:00 saatleri arasında online olarak düzenlenecektir.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Eğitime psikoterapi alt yapısına sahip, vaka ve klinik tecrübesi olan hekimler, ruh sağlığı profesyonelleri ve alanda eğitim alan lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.

 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Psikoloji ve PDR Öğrencileri
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Aile Danışmanları ya da bu alanlardan herhangi birinde yüksek lisans öğrencisi olanlar katılabilir.

Bu Eğitim Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği, 5N1K Psikoakademi işbirliği halinde yürütülmektedir.


Kahraman Guler

Klinik Psikolog Dr. Kahraman GÜLER

1. Akademik Unvanlar
– Öğretim Görevlisi / İstanbul Gelişim Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü (2015-2019)
– Öğretim Görevlisi / İstanbul Aydın Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü (2019- halen)

2. Yüksek Lisans Tezleri
– Üniversite Öğrencilerinde Beden İmajının Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk Üzerine Etkisi
3. Doktora Tez Konusu
– Kadınlarda Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar, Şema Başa Çıkma Biçimleri ve Beden İmgesi Baş Etme Stratejilerinin İlişkisi
4. Yayınlanmış Kitaplar
1. Kahraman GÜLER, Klinik Psikolojide Kullanılan Psikoterapi Yöntemleri, Nobel Akademik Yayınları, Bölüm Yazarlığı, Şema Terapi s385-417, Editor Dr. Fatih Bal.
5. Yayınlanmış Makaleler
1. Zeynep GÜMÜŞ ve Kahraman GÜLER, (2018). Yetişkin Bireylerdeki Bağlanma Stillerinin Demografik Özellikleri e Yaşam Kaliteleriyle Olan İlişkinin İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 78, Eylül 2018, s. 505-521
2. Kahraman GÜLER ve Zeynep GÜMÜŞ (2018). Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Yordayıcısı Olarak Çocukluk Çağı Travmalarının İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 81, Kasım 2018, s. 379-398.
3. Kahraman GÜLER (2020). Hazırlanmış Bir Psiko-eğitim Programının Üniversite Öğrencilerinde Otomatik Düşünceler ve Umutsuzluk Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Davranış Temelli Araştırmalar Sempozyumu, Sözlü Bildiri, Şubat 2020.
4. Haydeh Faraji ve Kahraman GÜLER (2020). Borderline Personality Disorder Features and Jealiousy Traits In University Students. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Davranış Temelli Araştırmalar Sempozyumu, Sözlü Bildiri, Şubat 2020.

6. Aldığı Eğitimler
• Etkili İletişim ve Beden Dili
• Çatışma Çözme Becerileri
• Gevşeme Teknikleri ve Stres Yönetimi
• Lider Eğitici Eğitimi
• Grup Psikoterapisi Deneyimi
• Travma ve Travmayla Baş Etme
• Şema Terapi (Uluslararası)
• EMDR Terapisi DBE (Uluslararası)
• EMDR Terapisi EMDRIA (Uluslararası)
• Çocuk EMDR Terapisi EMDRIA (Uluslararası)
• Bilişsel Davranışçı Terapi (Uluslararası)
• Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi (Uluslararası)
• Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi (Uluslararası)
• Oyun Terapisi (Uluslararası)
• Çocuk ve Ergenlerde Klinik Görüşmede Psikopatoloji Eğitimi
• MMPI Kişilik Testi
• Çocuk ve Ergen Değerlendirme Testleri
• Bilimsel Veri Hazırlama ve Veri Analizi (SPSS)
• Psikolojik Danışmanlık Eğitimi
• Üstün Yetenekleri Çocukların Eğitimi
• Akıl ve Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi
• Bağımlılık Eğitimi
• Çocuklarda İmajinasyon Teknikleri ve EMDR Uygulamaları

7. Doktora düzeyindeki vereceği dersler

– İleri Düzey Şema Terapi Uygulamaları
– İleri Düzey EMDR Uygulamarı


KAYIT FORMU

 • Başında sıfır (0) olmadan yazınız.
 • Kısa bir şekilde mezun olduğunuz okul ve bölümleri yazınız.

Call Now ButtonBİLGİ AL
X